A Magyar Festők Társasága tagfelvételt hirdet a 2023-as évre

A Magyar Festők Társasága tagja az a büntetlen magyar állampolgár lehet, aki hivatásszerűen folytat színvonalas alkotó tevékenységet. Valamint a társaság alapszabályzatában foglaltakat, megismerte és azt elfogadja.

A tagsághoz benyújtandó anyagot elektronikus formában kérjük beadni. A kérelmet, tagfelvételi adatlapot, portfóliót, illetve az alkotások fotóit egy dokumentumba szerkesztve. A dokumentum pdf. vagy word. furmátumú lehet. A jelentkezéseket 2023. április 30-a éjfélig várjuk a következő e-mail címre:

Sinkó István a Magyar Festők Társaság elnöke sinko.istvan@yahoo.com

 

A TAGFELVÉTELHEZ AZ ALÁBBIAKAT KELL BENYÚJTANI:

1. Kérelmet,
2. a kitöltött tagfelvételi adatlapot,
3. portfóliót (amely tartalmazza a jelentkező szakmai önéletrajzát (maximum 2 oldalban), 2 szakmai ajánlást, minimum 10 maximum 15 alkotás fotóját JPG formátumban, lásd még a Formai követelményeket).
4. A kétfordulós felvételi eljárás során az online előválogatást követően a zsűri 4-5 db eredeti alkotást kér be, amelynek benyújtásáról értesítést küld. 

Az eredeti (nem online) alkotások beadása és a beadás helyszíne később kerül megadásra. A megadott e-mail címre küldünk értesítést a begyűjtés pontos helyéről, valamint ez az információ felkerül a honlapra.

A tagfelvétel elbírálása május folyamán történik.

A tagfelvétel döntéséről június első hetében értesítést küldünk a jelentkező által megadott e-mail címre, valamint a tagságot elnyert alkotók neve felkerül a Magyar Festők Társaságának a honlapjára www.magyarfesteszet.hu.

Tagfelvételi adatlap letölthető:
mfttagfelveteliadatlap2023.docx


FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai önéletrajz a következőket tartalmazza:

• A szakmai önéletrajz kiterjedése maximum 2 oldal legyen.
• Művészeti iskolát vagy iskolákat, mestert vagy mestereket.
• Főbb egyéni, és csoportos kiállításokat felsorolva. Itt nem kérünk sok információt, csak a fontosabbakat.
• Díj, ha van.
• Ösztöndíj, ha van.
• Publikáció, ha van.

A jelentkezéshez csatolni kell: felvételi kérelmet, részletes szakmai önéletrajzot, és két szakmai ajánlást, az ajánló titulusaival is feltüntetve

Az alkotások fotóit kérjük, a megadott pdf vagy word dokumentumba szerkeszteni.

• Az alkotások alatt szerepeljen a mű címe, készítés éve, technika, anyag, mérete cm-ben. 

 

Budapest, 2023. április 3.

Sinkó István
A Magyar Festők Társasága elnöke