Fragmentum

Pályázat
A Magyar Festők Társasága nyílt beadású országos kiállítása

FUGA (Budapest, V., Petőfi Sándor u. 5.)

2013., szeptember 10–28.

„Minden Egész eltörött” – a sokat idézett Ady-sor a XX. század elején a hagyományos patriarchális életforma és életérzés végét jelezte. A képzőművészetben a látványhű megjelenítésmód tarthatatlanná vált; a szétesés, a bomlás társadalmi folyamata újfajta látás- és ábrázolásformát kívánt. A kubizmus óta van jelen a modern és kortárs művészetben a töredék, a fragmentum mint a szerves egész megbomlásának jele és formája. Az egész része, a hiányos egész, vagy a törött egész képzőművészeti megjelenítésének elvi problémája, hogy szakmai hiányosságnak tekintjük, ha a kompozíció nem szükségszerűen „egész”. A kompozíció, a műegész, másfelől a töredék, töredékesség megjelenítése közti ellentmondás feloldása, feloldási kísérlete számtalan érvényes eredményhez, rangos műhöz vezethet.

Fejenként max. 150×150 cm méretű 2 db táblaképet, szabad vásznat, kollázst vagy síkplasztikát várunk a fenti gondolatok figyelembe vételével.

A begyűjtés ideje: augusztus 5., hétfő és 6., kedd, 10–16 óra

A begyűjtés helye: Bp., II., kerület, Jurányi u. 1-3. Füge közösségi tér, földszint

Katalógust jelentetünk meg, tanulmánnyal, a kiállítók képeivel.

Megnyitja Dr. Szeifert Judit művészettörténész szeptember 10-én 6 órakor.