Pályázati felhívás: JEL – JELBESZÉD

A Magyar Festők Társasága 2014. évi nyílt beadású országos kiállítását november 17. és 2015. január 10. között rendezzük a Mazart Galériában (1089 Budapest, Elnök u. 1.)

JEL – JELBESZÉD
címmel.

A „jel” fogalma többnyire a nem-ábrázoló művészetben, azon belül a síkművészetben bukkan fel. Meghatározása nem könnyű, noha minden képzőművész tudja, miről van szó. Fontos tulajdonsága a viszonylagos egyszerűség. Paul Klee egy-egy művén lehet megfigyelni, azt a képtípust, amikor a művész jól különváló, de valamiképp összecsengő, „rokon” formákkal operál a felületen, s a kompozíció jellegét ezek a karakteres alakzatok határozzák meg. A jel lehet ismert forma (betű, szám, mértani alak), de jelentéssel nem bíró, ismert ábrához nem köthető formáció (pl. kvázi-írás), vagy a művész által koncipiált jel is. Van arra is példa, amikor közhasználatú (közlekedési, kereskedelmi) piktogrammokat használ fel a képzőművészet. Lehetnek egy művön belül visszatérő azonos, vagy hasonló jelek, de lehetséges, hogy egy adott művet egyetlen hangsúlyos jel-forma ural. Nem kizárt, hogy a művész az ecsetvonását, vagy más módon a felületre juttatott gesztusát éli meg képépítő jelként.

Minden jel a maga művön belüli kontextusában nyer értelmet, illetőleg a jelentése módosul, változik, amint kölcsönhatásba lép a társaival. A jelek kapcsolatai sajátságos „jelbeszédet” indukálhatnak: plasztikai hatásuk interakciót indíthat a néző felé. A jel fogalma tágítható, a nonfiguratív művészetben voltaképpen csak a konkrét formákat teljesen nélkülöző, „úsztatott” felületű műben nem találhatjuk.

Ez alkalommal először élünk a digitális beadás és válogatás lehetőségével.
Erre nem a divat, nem is a technika iránti rajongás késztet, hanem a begyűjtéssel, raktározással kapcsolatos nehézségek, melyek a csepeli törzshely elvesztése óta állandósultak.

Beadható fejenként két táblakép, kollázs, síkplasztika vagy szabad vászon, melynek vízszintes mérete nem haladja meg a 120 cm-t.

Beküldendő a beadas.mft@gmail.com címre
1. a kiállításra szánt egy vagy két műved fotója, melynek hosszabbik oldala min. 2600 pixel. A fotó a tervezett katalógus anyagául is szolgál; a minősége ezért is fontos. Kérjük, hogy a kép file-ok neve a művész nevével kezdődjön.
2. a pontosan kitöltött mellékelt adatlap. Kérjük, hogy a kitöltött adatlap (pdf) file neve a művész nevével kezdődjön.

Beküldési határidő 2014. október 13. éjfél.
A szakmai zsűri a fotók alapján hoz döntést; az elfogadott művek alkotóinak névsora október 20-ig felkerül és megtekinthető a honlapunkon: www.magyarfesteszet.hu.

A pályázati kiírás letölthető itt.
A beadási adatlap letölthető itt.

● Az adatlapot kitöltés után el kell menteni, ezután lehetséges csatolt fájlként – a képekkel együtt – elküldeni. 

● Ha a pdf-es adatlap elmentése nehézséget okoz, akkor ugyanazokat az adatokat küldd el Word dokumentumban.

Ha kérdésed van, írj üzenetet.

A begyűjtés ideje:  2014. november 12., szerda, 9–16 óra.
helye: Mazart Galéria, Elnök u. 1. (a Nagyvárad tér közelében).

Megnyitó 2014. november 17., hétfő, 6 óra. Megnyitja Szeifert Judit művészettörténész.

A művek visszaadása 2015. január 12–15. 9–16 óra.

Jó munkát, sikeres részvételt!