A Magyar Festők Társasága tagfelvételt hirdet a 2022-es évre

A Magyar Festők Társasága tagja az a büntetlen magyar állampolgár lehet, aki hivatásszerűen folytat színvonalas alkotó tevékenységet. Valamint a társaság alapszabályzatában foglaltakat, megismerte és azt elfogadja.

A tagsághoz benyújtandó anyagokat elektronikus formában kérjük beadni. A kérelmet, tagfelvételi adatlapot, portfóliót, illetve az alkotások fotóit. A jelentkezéseket 2022. május 7-e éjfélig várjuk a következő e-mail címre

Sinkó István a Magyar Festők Társaság elnöke sinko.istvan@yahoo.com

A tagfelvételre jelentkezőtől minden esetben a kérelmet és a tagfelvételi adatlapot kinyomtatott és aláírt formában is kérjük elküldeni a következő címre:

Sinkó István elnök Magyar Festők Társasága 1025 Budapest Eszter u. 21.


A tagfelvételhez az alábbiakat kell benyújtani:

1. Kérelmet,

2. a kitöltött tagfelvételi adatlapot,

3. portfóliót (amely tartalmazza a jelentkező szakmai önéletrajzát (maximum 2 oldalban), 2 szakmai ajánlást, minimum 10 maximum 15 alkotás fotóját JPG formátumban, lásd még a Formai követelményeket).

4. A kétfordulós felvételi eljárás során az online előválogatást követően a zsűri 4-5 db eredeti alkotást kér be, amelynek benyújtásáról értesítést küld (június 3. –ig). 

Az eredeti (nem online) alkotások beadása 2022. június 7-én 10-13 óráig. A beadás helyszíne később kerül, megadásra. A megadott e-mail címre küldünk értesítést a begyűjtés pontos helyéről, valamint ez az információ felkerül a honlapra.

A tagfelvétel elbírálása 2022. június 8.

A tagfelvétel döntéséről a június végéig értesítést küldünk a jelentkező által megadott e-mail címre, valamint a tagságot elnyert alkotók neve felkerül a Magyar Festők Társaságának a honlapjára www.magyarfesteszet.hu.

Tagfelvételi adatlap letölthető

FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A kérelmet és az tagfelvételi adatlapot minden esetben nyomtatott és aláírt formában kérjük!

A szakmai önéletrajz a következőket tartalmazza:

  • A szakmai önéletrajz kiterjedése maximum 2 oldal legyen.
  • Művészeti iskolát vagy iskolákat, mestert vagy mestereket.
  • Főbb egyéni, és csoportos kiállításokat felsorolva. Itt nem kérünk sok információt, csak a fontosabbakat.
  • Díj, ha van.
  • Ösztöndíj, ha van.
  • Publikáció, ha van.

A jelentkezéshez csatolni kell: felvételi kérelmet, részletes szakmai önéletrajzot, és két szakmai ajánlást, az ajánló titulusaival is feltüntetve

Az alkotások fotóit kérjük, az alábbiak szerint küldjék be.

  • A fotókon a fájl neve kezdődjön az alkotó nevével, a mű címével, készítés éve, technika, anyag, mérete cm-ben. Nagy felbontásban, JPG formátumban kérjük.
  • A fotón a képek keretezése zavaró, kérjük, kerüljék az ilyen fotók beküldését.

 

Budapest, 2022. március 30.

Sinkó István
Magyar Festők Társasága elnöke