Szuperheroizmus

CSERNÁTONY LUKÁCS LÁSZLÓ kiállítása

2017. december 1 – 2018. január 5.

megnyitó: 2017. december 1., 18 óra
megnyitja: Dr Bordács Andrea, esztéta, műkritikus
zene: Bolcsó Bálint és Dóra Attila Duó
motion design: Traub Viktória, animációs filmrendező

BYART GALÉRIA
1092 Budapest, Ráday utca 47.


SZUPERHEROIZMUS

A Szuperheroizmus egy transzcendens univerzum, melyben bárkiből lehet szuperhérosz.
Hőstan és hiedelemrendszer, mely egyesíti magában a science fiction, a történelem, a futurológia és a hőskultusz elemeit,
a szociális fluiditás és a digitális genetika interakcióját, a biológiai és nem-biológiai intelligencia keveredését, a poszthumán,
szoftver alapú populáció lehetőségét (vagyis a technológiai szingularitást) és a transzhumán aktivitást. Groteszk és szatírikus,
posztgender, mágikus, heroisztikus és anti-heroisztikus. Figurái androgün mémek, melyek magukon hordozzák a technokulturális identitás,
az idegtudományok és az urbán folklór vizualitását.
Az állatvilág és a humán populáció között a szuperhős a hiányzó genetikai mozaikdarab.
A szuperhérosz egy evolúciós állomás: saját fajtáját egyedül képviseli.
A Szuperheroizmus feltételezi, hogy a szuperhérosz-populáció egy történelmi értelmezésben létező, szupraindividuális organizációra képes
és kutatásra alkalmas etnokulturális csoport.
A szuperhősből, mint jelenségből számtalan alternatív változatot alakított ki a közös ős-emlékezet, de a szuperheroista eszményrendszer
előrevetít egy pánheroikus ősalapot, mely minden heroista megnyilvánulás kiindulópontja.